Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Mauchuvietbangchuhoadung.png

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Công Hiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Đức
Quận/huyện Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 130 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 232 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 130533 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này